Autor je majitel domu v Alšově ulici.

Vítejte na našich stránkách věnovaných zájemcům o ubytování u nás doma!

Dům se nachází v klidné části města jen 10 minut do centra města a 5 minut do přírody.
Dům je kompletně rekonstruovaný a izolovaný s ústředním plynovým topením.
Pronajímáme 4 místnosti ve 2. patře. Nájemníci sdílejí kuchyň a koupelnu. Kuchyně je plně vybavená. V nejnižším podlaží je k dispozici pračka.Pokoje jsou plně vybaveny nábytkem a ložním prádlem.

Věříme , že se Vám budou líbit!

Welcome to our site devoted to the aplicants on accommodation at our House!

The House is located in a quiet part of town, about 10 min walk from downtown and 5 minutes into the wild.
It is completely rebuilt and fully insulated with cental gas heating,
We are renting four rooms on the 2nd floor in a nice, quiet, and safe neighborhood. Tenants share the kitchen and bathroom. There is a stove, fridge, microwave, and a table in the kitchen. In the basement is washing machine. The rooms are furnished: bed with a cover and a pillow, cabinet with a rack in it for clothes, desk and a chair, a desk lamp.  They are a really nice and cozy rooms. 
We believe you'll be like it.

Fotogalerie

Visit Písek

The Southern Bohemia town of Písek was founded on the River Otava by Czech kings in the 13th century. The town may be steeped in history, but Písek is a modern town.  The town has a wide range of sports facilities and venues for all sorts of meetings, seminars and the like.

The so-called Euro Promenade leads from the famous Stone Bridge, which is the oldest remaining bridge in the country, below the buildings that make up the well-known panorama of the town. They are dominated by the remaining wing of the former royal castle, which today houses the Prácheň Museum, and the renovated building of the Malt house. On the way, you can stop off to visit the former mill in which František Křižík installed the Municipal hydropower station.

Further on you will come to the reconstructed part of the Gothic moat, where you can order a picnic basket to be brought to you while you sit in the park between medieval walls. From there you can go on to the so-called Bakaláře, which houses and exhibition of artefacts dating from the Bronze Age up to the Middle Ages. Thedeanery church with its 70-metre tower - newly opened for visitors - dominates this part of the town.

2007041458b.jpg
2007041474b.jpg

Historie města Písku

Bezprostředním předchůdcem města byla ves s kostelem sv. Václava v místech dnešního Václavského předměstí na levém břehu řeky, pocházející snad již z 12. stol., v r. 1308 výslovně uváděná jako Starý Písek.

Vlastní středověké město bylo založeno na sklonku vlády Václava I. kolem poloviny 13. stol. První doklad o městě je v listině zmiňovaného krále z roku 1243. Jeho syn, král Přemysl Otakar II., věnoval výstavbě Písku zvláštní pozornost v zájmu upevnění moci rodu Přemyslovců na jihu Čech a často zde pobýval. V krátké době byl zde postaven hrad, město s farním kostelem a dominikánským klášterem a přechod přes řeku umožnil kamenný most. Všechny tyto stavby včetně královského hradu byly dílem dvorské huti.

Bezprostředním důvodem k založení Písku bylo zřejmě zlato, získávané rýžováním z písečných náplavů Otavy (odtud jméno), později hlubinnou těžbou v Píseckých horách. Město střežilo i provoz na Zlaté stezce a bylo rovněž významnou oporou královské moci v jižních Čechách. Od českých panovníků získalo řadu privilegií, které se staly základem jeho značného bohatství.

Již v r. 1419 se Písek přidal na stranu husitů, byl volným členem husitského Táborského svazu a i později, až do r. 1452, si udržel pozici svobodné městské republiky. Stal se postupně jedním z nejbohatších českých měst, v r. 1509 si dokonce koupil královský hrad i rozsáhlé lesy na území Píseckých hor. Období prosperity trvalo do 30. let 16. stol. V r. 1532 však zhoubný požár zničil většinu budov, v r. 1547 potrestal král Ferdinand I. Písecké za účast v nezdařeném protihabsburském odboji odebráním veškerého majetku i práv. I když většinu zabavených statků získalo město zase zpět, blížila se neodvratně vážná krize - Písek se zadlužil, r. 1611 byl za vpádu Pasovských vypleněn a doslovnou tragédií přineslo období českého stavovského povstání.

V těžkých bojích v letech 1619-20 utrpělo město těžké ztráty od obou válčících stran, tu nejhorší však 30. září 1620 při plenění, pálení a vraždění císařské armády hraběte Buquoye. Podle tradice přežilo kromě žen a dětí jen 13 mužů, kteří se ukryli v řece pod jezem. Za nového majitele, neblaze proslulého dobrodruha Martina de Hoeff Huerty, přišel Písek o veškeré jmění a příjmy. Zubožené a zchátralé město v letech 1627, 1646 a 1651 navíc postižené dalšími požáry, se ze svých ran vzpamatovávalo dlouhá desetiletí.

V r. 1744 sem byla umístěna vojenská posádka, v r. 1850 se Písek stal sídlem krajského úřadu. Od poloviny 19. stol. tu významně sílilo české vlastenecké hnutí, rozvíjel se průmysl, v r. 1888 zahájila provoz městská elektrárna. V 1. pol. 20. stol. se Písek stal významným centrem kulturního života i vyhledávaným letoviskem, zavítali sem i T. G. Masaryk a E. Beneš.

Jak jste byli spokojeni s ubytováním?/How much satified in accomodation have you been?

velice/very much (5 | 100%)
vůbec/ never (0 | 0%)

Ubytovali by jste se u nás? Would you like to have accommodation ?

velmi rád / sure (19 | 100%)
možná/ maybe (0 | 0%)
Stránka je věnována všem, kteří v dobrém přicházejí.

Těšíme se na vaši návštěvu! We are looking forward to your visit!

Jak jste byli spokojeni s ubytováním?/How much satified in accomodation have you been?

velice/very much (5 | 100%)
vůbec/ never (0 | 0%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one