Autor je majitel domu v Alšově ulici.

Vítejte na našich stránkách věnovaných zájemcům o ubytování u nás doma!

Dům se nachází v klidné části města jen 10 minut do centra města a 5 minut do přírody.
Dům je kompletně rekonstruovaný a izolovaný s ústředním plynovým topením.
Pronajímáme 4 místnosti ve 2. patře. Nájemníci sdílejí kuchyň a koupelnu. Kuchyně je plně vybavená. V nejnižším podlaží je k dispozici pračka.Pokoje jsou plně vybaveny nábytkem a ložním prádlem.

Věříme , že se Vám budou líbit!

Welcome to our site devoted to the aplicants on accommodation at our House!

The House is located in a quiet part of town, about 10 min walk from downtown and 5 minutes into the wild.
It is completely rebuilt and fully insulated with cental gas heating,
We are renting four rooms on the 2nd floor in a nice, quiet, and safe neighborhood. Tenants share the kitchen and bathroom. There is a stove, fridge, microwave, and a table in the kitchen. In the basement is washing machine. The rooms are furnished: bed with a cover and a pillow, cabinet with a rack in it for clothes, desk and a chair, a desk lamp.  They are a really nice and cozy rooms. 
We believe you'll be like it.

Historie města Písku

Bezprostředním předchůdcem města byla ves s kostelem sv. Václava v místech dnešního Václavského předměstí na levém břehu řeky, pocházející snad již z 12. stol., v r. 1308 výslovně uváděná jako Starý Písek.

Vlastní středověké město bylo založeno na sklonku vlády Václava I. kolem poloviny 13. stol. První doklad o městě je v listině zmiňovaného krále z roku 1243. Jeho syn, král Přemysl Otakar II., věnoval výstavbě Písku zvláštní pozornost v zájmu upevnění moci rodu Přemyslovců na jihu Čech a často zde pobýval. V krátké době byl zde postaven hrad, město s farním kostelem a dominikánským klášterem a přechod přes řeku umožnil kamenný most. Všechny tyto stavby včetně královského hradu byly dílem dvorské huti.

Bezprostředním důvodem k založení Písku bylo zřejmě zlato, získávané rýžováním z písečných náplavů Otavy (odtud jméno), později hlubinnou těžbou v Píseckých horách. Město střežilo i provoz na Zlaté stezce a bylo rovněž významnou oporou královské moci v jižních Čechách. Od českých panovníků získalo řadu privilegií, které se staly základem jeho značného bohatství.

Již v r. 1419 se Písek přidal na stranu husitů, byl volným členem husitského Táborského svazu a i později, až do r. 1452, si udržel pozici svobodné městské republiky. Stal se postupně jedním z nejbohatších českých měst, v r. 1509 si dokonce koupil královský hrad i rozsáhlé lesy na území Píseckých hor. Období prosperity trvalo do 30. let 16. stol. V r. 1532 však zhoubný požár zničil většinu budov, v r. 1547 potrestal král Ferdinand I. Písecké za účast v nezdařeném protihabsburském odboji odebráním veškerého majetku i práv. I když většinu zabavených statků získalo město zase zpět, blížila se neodvratně vážná krize - Písek se zadlužil, r. 1611 byl za vpádu Pasovských vypleněn a doslovnou tragédií přineslo období českého stavovského povstání.

V těžkých bojích v letech 1619-20 utrpělo město těžké ztráty od obou válčících stran, tu nejhorší však 30. září 1620 při plenění, pálení a vraždění císařské armády hraběte Buquoye. Podle tradice přežilo kromě žen a dětí jen 13 mužů, kteří se ukryli v řece pod jezem. Za nového majitele, neblaze proslulého dobrodruha Martina de Hoeff Huerty, přišel Písek o veškeré jmění a příjmy. Zubožené a zchátralé město v letech 1627, 1646 a 1651 navíc postižené dalšími požáry, se ze svých ran vzpamatovávalo dlouhá desetiletí.

V r. 1744 sem byla umístěna vojenská posádka, v r. 1850 se Písek stal sídlem krajského úřadu. Od poloviny 19. stol. tu významně sílilo české vlastenecké hnutí, rozvíjel se průmysl, v r. 1888 zahájila provoz městská elektrárna. V 1. pol. 20. stol. se Písek stal významným centrem kulturního života i vyhledávaným letoviskem, zavítali sem i T. G. Masaryk a E. Beneš.

Ubytovali by jste se u nás? Would you like to have accommodation ?

velmi rád / sure (19 | 100%)
možná/ maybe (0 | 0%)
Stránka je věnována všem, kteří v dobrém přicházejí.

Těšíme se na vaši návštěvu! We are looking forward to your visit!

Jak jste byli spokojeni s ubytováním?/How much satified in accomodation have you been?

velice/very much (5 | 100%)
vůbec/ never (0 | 0%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one